logo

Avdeling utegruppe

Avdelingsleiar/veileder Paul Nygaard
Mobil: 459 06 661

 

Avdeling utegruppe kan tilby følgjande tenester:

- Plenklipping

- Hogst/Skogrydding

- Vedproduksjon

- Beskjering av hekkar

- Fasadevask